-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Dziecko w równowadze

 

Warsztaty prowadzi:

Renata Borowiecka – pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej,  provider Johansena i Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego

oraz

Izabela Gelleta - specjalista rehabilitacji ruchowej I0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

Warsztaty przeznaczone są dla: nauczycieli, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, specjalistów terapii pedagogicznej, rehabilitantów z placówek integracyjnych.

INTEGRACJA MIĘDZYPÓŁKULOWA

program " DZIECKO W RÓWNOWADZE" ( 30 godz. dydakt.)

 

szkolenie kończy sie otrzymaniem certyfikatu

terapeuty Integracji Międzypółkulowej Programu Dziecko w Równowadze.

 

 

cz I  Ruch, koordynacja i równowaga

Program:

1.Fundamentalna rola zmysłu równowagi w rozwoju ruchowym, poznawczym i emocjonalnym:

·         wpływ układu przedsionkowego na funkcjonowanie,

·         wpływ układu proprioceptywnego na funkcjonowanie,

·         demonstracja prostych testów diagnozujących funkcjonowanie zmysłu równowagi.

2.  Równowaga, a trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia )

3.  Wpływ treningu równowagi na percepcję:

·         wzrokową

·         słuchową

5.  Trening ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych przy muzyce na różnorodnym sprzęcie:  

·         maty, piłki, równoważnie, materace,

·         z przyborami i bez przyborów.

6. Trening ruchu gałek ocznych na równoważni.

7. Trening propriocepcji:

·         wyciszająca i organizująca stymulacja  układu nerwowego

8. Rola rytmu i właściwie dobranej muzyki w procesie uczenia się.

II. Dziecko w równowadze cz II  ruch, słuch, koordynacja i równowaga - harmonijna współpraca

Program:

1.  Charakterystyka Zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD:

- etiologia, symptomy,

- definicja

- profile kliniczne dzieci z  CAPD

-  CAPD w zaburzeniach rozwojowych ( dysleksja, ADHD, SLI, autyzm, Zespół Aspergera

2. Przebieg procesu słyszenia w części obwodowej i ośrodkowej układu słuchowego

3. Diagnoza CAPD – prezentacja.

4. Profil kliniczny CAPD - Deficytem integracji  - wyzwaniem dla terapeuty SI:

a)     charakterystyka trudności dziecka z deficytem Integracji CAPD,

b)     rola terapeuty IS w procesie terapeutycznym.

5.     Postępowanie terapeutyczne:

a)     W szkole – wskazówki dla nauczycieli,

b)     W domu – wskazówki dla rodziców,

c)      Formy pomocy – na przykładzie specjalistycznych treningów słuchowych.

Część praktyczna

d) specyfika oddziaływań wobec Dziecka z Deficytem integracji  CAPD w ramach terapii integracji sensorycznej:

- ćwiczenia poprawiające transfer informacji między półkulami,

- ćwiczenia orientacji w przestrzeni,

- ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,

- ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych,

- ćwiczenia równoważne.

Najbliższe terminy szkolenia: 

godziny:pt: 15.00- 20.30, sob. 8.30-18.30 niedz. 8.30-14.30 
miejsce: Warszawa 
koszt - 750 zł   W cenie szkolenia:materiały, przerwy kawowe i obiad

termin: 13-15.04.2018

 

Zapisy na szkolenia

Wybierz szkolenie(*)
wymagane

Data szkolenia(*)
Uzupełnij

Imię(*)
wymagane

Nazwisko(*)
wymagane

E-mail(*)
Podaj prawidłowy adres

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

Data urodzenia
Nieprawidłowe dane

Zawód
Nieprawidłowe dane

Kwalifikacje
Nieprawidłowe dane

Miejsce Pracy
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury:
Nazwa na fakturze
wymagane

Adres
wymagane

NIP
wymagane

Uwagi
Nieprawidłowe dane

(*)
Wymagane