-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Uczę się z Mozartem

Proces edukacji rozpoczyna się bardzo wcześnie, jeszcze przed naszym narodzeniem. Dziecko słyszy już od 16 tygodnia życia płodowego. Wówczas podejmuje pierwsze próby skupiania uwagi na docierających bodźcach dźwiękowych i rozpoczyna ćwiczenie pamięci.

Prekursorem badań nad wpływem muzyki na percepcję słuchową, aparat słuchowy i mózg był prof. Alfred Tomatis.

Zauważył, że zdynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki przynosi wiele pozytywnych następstw:

  • poprawia się koncentracja uwagi,
  • wzrasta kreatywność,
  • zapamiętywanie i nauka, nawet przez dłuższy okres czasu, przychodzą bez wysiłku,
  • podwyższa się motywacja i organizacja w zakresie codziennych obowiązków,
  • objawy zmęczenia odczuwa się znacznie później,
  • harmonizuje się napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała,
  • rzadko cierpi się na poczucie spadku energii czy depresję.

Po zbadaniu muzyki wielu kompozytorów okazało się, że najbogatszą w wysokie częstotliwości muzyką, która "doenergetyzowuje" mózg, jak również aktywizuje w jego pracy sprzyjające uczeniu się fale beta, jest muzyka Mozarta.

Zastosowanie muzyki Mozarta może być pomocne w poprawianiu zaburzeń słuchania, w zespołach zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADD i ADHD), dysleksji oraz jako wsparcie w procesie uczenia się, w tym również nauki języków obcych.

 

Fragment pochodzi z publikacji "Uczę się z Mozartem" Renaty Borowieckiej. 
Znajdziecie w niej Państwo wiele informacji na temat wpływu muzyki Mozarta na organizm i proces uczenia się,  ćwiczenia i zabawy przygotowujące do podjęcia nauki.

Do książki dołączona jest płyta CD z wybranymi utworami W.A. Mozarta, przy których można wykonywać proponowane ćwiczenia oraz specjalne utwory aktywizujące do słuchania podczas uczenia się.

 

Program opracowany na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka oraz Niepublicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych.

 

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Muzyka w procesie uczenia się i terapii"

 

Książka wraz z płytą CD z utworami Mozarta 25 zł.

 

Zamówienia książek: "Dziecko w równowadze" i  “Uczę się z Mozartem “ można dokonać poprzez wysłanie na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adresu do wysyłki i danych do faktury. Przesyłka jest wysyłana do siedmiu dni roboczych od otrzymania wpłaty.

Poniżej dane do przelewu:

 

Centrum Edukacji Renata Borowiecka

ul. Elbląska 59/24

01-737 Warszawa

nr konta: 50102010260000170200205716

 

W tytule przelewu proszę wpisać :Książka : Dziecko w równowadze" ;lub „ Uczę się z Mozartem” i nazwisko osoby do której książka jest adresowana

 

Proszę doliczyć do ceny książki, kwotę przesyłki Pocztą Polską listem zwykłym priorytetowym

5,00 zł  (przy 1 sztuce).

10,00 zł (przy zamówieniu od 2 do 5 sztuk)

powyżej 6 sztuk przesyłka bezpłatna.

Przy zamówieniu Dziecko w równowadze i Uczę się z Mozartem, kwota przesyłki 10,00zł.

Szczegółowe zasady zamawiania produktów

1. W celu zamówienia produktów od Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej Renata Borowiecka z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Elbląska 59/24, 01-737 Warszawa (dalej „Centrum Edukacji”) kupujący powinien wysłać zamówienia na produkt na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. określając zamawiany produkt spośród dostępnych w materiałach promujących produkty Centrum Edukacji, jak również podając dane adresowe do wysyłki produktu (dalej „Zamówienie”).

2. Po otrzymaniu Zamówienia Centrum Edukacji kontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia możliwości nabycia produktu wraz ze wskazaniem wszystkich kosztów nabycia produktu oraz danych do przelewu ceny za produkt wraz z kosztami dostawy produktu (dalej „Cena”), jak również ustala sposób dostarczenia produktu i koszty związane z dostawą produktu (list zwykły, przesyłka priorytetowa).

3. Za produkty nabywane od Centrum Edukacji można płacić wyłącznie poprzez płatność na konto bankowe Centrum Edukacji.

4. Z chwilą uznania rachunku bankowego Centrum Edukacji całą kwotą Ceny pomiędzy Centrum Edukacji a kupującym zawierana jest umowa sprzedaży produktu.

5. Centrum Edukacji wysyła produkt w terminie 7 (siedem) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży produktu na adres wskazany przez kupującego w sposób ustalony z kupującym (przesyłka priorytetowa nadane na Poczcie Polskiej).

6. W zakresie nieuregulowanym w powyższych zasadach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Wszelkie spory związane z nabywaniem produktów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Centrum Edukacji. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów.

8. W stosunku do konsumentów zastosowanie mają załączone do niniejszych zasad „Informacje dla konsumenta przed zawarciem Umowy”, które to zasady stanowią integralną część umowy o zakup produktów od Centrum Edukacji.