-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Proces edukacji rozpoczyna się bardzo wcześnie, jeszcze przed naszym narodzeniem. Dziecko słyszy już od 16 tygodnia życia płodowego. Wówczas podejmuje pierwsze próby skupiania uwagi na docierających bodźcach dźwiękowych i rozpoczyna ćwiczenie pamięci.

Prekursorem badań nad wpływem muzyki na percepcję słuchową, aparat słuchowy i mózg był prof. Alfred Tomatis.

Zauważył, że zdynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki przynosi wiele pozytywnych następstw:

  • poprawia się koncentracja uwagi,
  • wzrasta kreatywność,
  • zapamiętywanie i nauka, nawet przez dłuższy okres czasu, przychodzą bez wysiłku,
  • podwyższa się motywacja i organizacja w zakresie codziennych obowiązków,
  • objawy zmęczenia odczuwa się znacznie później,
  • harmonizuje się napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała,
  • rzadko cierpi się na poczucie spadku energii czy depresję.

Po zbadaniu muzyki wielu kompozytorów okazało się, że najbogatszą w wysokie częstotliwości muzyką, która "doenergetyzowuje" mózg, jak również aktywizuje w jego pracy sprzyjające uczeniu się fale beta, jest muzyka Mozarta.

Zastosowanie muzyki Mozarta może być pomocne w poprawianiu zaburzeń słuchania, w zespołach zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADD i ADHD), dysleksji oraz jako wsparcie w procesie uczenia się, w tym również nauki języków obcych.

 

Fragment pochodzi z publikacji "Uczę się z Mozartem" Renaty Borowieckiej. 
Znajdziecie w niej Państwo wiele informacji na temat wpływu muzyki Mozarta na organizm i proces uczenia się,  ćwiczenia i zabawy przygotowujące do podjęcia nauki.

Do książki dołączona jest płyta CD z wybranymi utworami W.A. Mozarta, przy których można wykonywać proponowane ćwiczenia oraz specjalne utwory aktywizujące do słuchania podczas uczenia się.

 

Program opracowany na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka oraz Niepublicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych.