-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Nasz zespół

Renata Borowiecka – dyrektor poradni, pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju, muzykoterapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka oraz niepublicznych placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno.-Pedagogicznej, gdzie pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
 • Obecnie pracuje również w Przedszkolu z Oddz. Integracyjnymi w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia terapii Integracji Sensorycznej.
 • Współzałożycielka i prowadząca Centrum Metody Johansena w Polsce, Deputy National Director for Poland w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena.
 • Nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wyższej Szkoły Społeczno– Ekonomicznej w Warszawie.
 • Prowadzi szkolenia w Centrum Rozwoju Osobowości w Warszawie i Warszawskim Oddziale nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Centrum Edukacji.

 

 

Zenobia Bogdanowska - logopeda - specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu, edukator dorosłych.

 • Wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej zaburzeń komunikacji - słuchu, głosu, mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
 • Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, rodziców, osób pracujących głosem. Współpracowała m.in. z dziennikarzami sekcji polskiej Radia BBC w Londynie, Radia UWM FM oraz słuchaczami podyplomowych studiów.
 • Konsultantka multimedialnych programów logopedycznych.
 • Założycielka i koordynatorka Klubu „J" w Olsztynie dla osób jąkających się i ich rodzin,
 • Ekspert wortalu logopeda.pl.
 • Autorka publikacji o tematyce logopedycznej i psychoedukacyjnej, programów wspomagania rozwoju dzieci, współautorka innowacji pedagogicznej, programów wspomagania procesu komunikacji dzieci i młodzieży z niepłynnością mówienia oraz rodziców w procesie wychowania dzieci, koordynowała przesiewowe badania mowy w woj. warmińsko- mazurskim (2002).