-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

 

O nas

Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej działa od 2003 roku.

 

Zdalna diagnoza przetwarzania słuchowego-od marca 2020 dla dzieci i dorosłych mieszkających Polsce i zagranicą.

 

 Czym się zajmujemy ? 

Ośrodek prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z:

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
 • trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia), 
 • zaburzeniami koncentracji uwagi, 
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • nadpobudliwością psychoruchową ( ADHD),
 • postawą lękowa, wycofujących się, 
 •  dolegliwościami o podłożu emocjonalnym,
 • upośledzonych, 
 • z zespołem Aspergera i autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, afazją 
 • zaburzoną płynnością mówienia – jąkaniem 
 • nieprawidłową emisją głosu (chrypki, dysfonie, męczliwość głosu, guzki krtaniowe, niedosłuch, nosowanie)
 • dyzartrią (mózgowe porażenie dziecięce)
 • zaburzeniami artykulacji – dyslalie (sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna).

Organizujemy ciekawe szkolenia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców (w dziale szkolenia).

 

Nasze publikacje:

"Dziecko w równowadze - Koordynacja i Słuch." - Program ćwiczeń integracji międzypółkulowej dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD.

"Uczę się z Mozartem" – programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznego uczenia się.